Repositori Publikasi Penelitian Universitas Syiah Kuala

Prosiding

Penulis
Mohd Jailani Mohd Nor dan Muhammad Dirhamsyah
Judul Artikel
Pengesahan Kehausan Mata Alat Pada mesin Larik Menggunakan Penjelmaan ‘Anak Gelombang” (Wavelet) selanjar dan diskrit
Tahun publikasi 1999
Editor Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakulti Kejuruteraan. Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan BahanPenyelidikan ke alaf baruPascasidang penyelidikan & pengembangan 1999: Bangi, Selangor, Malaysia2-3 November 1999Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999ISBN 9839152661, 9789839152661
Email Author jailani@ukm.edu.my, mdirhamsya,
Link URL .

Keterangan Tambahan:

Bukti fisik dokumen publikasi Tersedia.

Dokumen peer review Tidak Tersedia

Dokumen hasil pengecekan Turnitin Tidak Tersedia

Dokumen koresponden Tidak Tersedia